24.07.2011

Dager med stillhet...




Lys er tent
Alle tanker og medfølelser går til alle berørte.
Forferdelig og utrolig trist.