04.08.2012

Skal du?


Jeg har en plan om å makke meg til Bergen på messen og bloggetreffet som skal være.
Skal du dit?